Privacy statement CreaDream

Inleiding

CreaDream neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@CreaDream.nl.

Wie is CreaDream?

CreaDream is de eenmanszaak CreaDream, kantoorhoudende te (5694 VP) Son en Breugel aan Herculeslaan 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34200752.

CreaDream is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door CreaDream de verwerkingsverantwoordelijke.

CreaDream heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Sandra Bouw bereiken via info@CreaDream.nl.

Hoe gebruikt CreaDream jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor CreaDream persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens CreaDream voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door CreaDream worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Beheer van bestellingen, facturatie en eventueel afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde en zo lang aangemeld voor nieuwsbrief
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

CreaDream heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Welke gegevens bewaart CreaDream precies?

Contactgegevens, bijvoorbeeld geslacht, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
Het geslacht gebruiken we om je netjes aan te kunnen spreken. Het e-mailadres wordt gebruikt om je bestelbevestiging te sturen en daarna e-mail hoe de bestelling is verstuurd. Het telefoonnummer gebruiken we alleen als we een vraag over je bestelling hebben.

IP-adres
Het IP-adres wordt geregistreerd zodat je eenvoudig je eigen winkelwagen kan behouden, wij de website kunnen beveiligen en ten behoeve van gebruikersstatistieken.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij CreaDream over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij CreaDream. Je kunt verzoeken dat CreaDream je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om CreaDream te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van CreaDream of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van CreaDream te verkrijgen. CreaDream zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat CreaDream je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door CreaDream

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@CreaDream.nl. CreaDream zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat CreaDream een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien CreaDream je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Als je een bestelling plaatst bij CreaDream ontvangen de volgende partijen ook gegevens:

  • Indien je betaald via bijvoorbeeld iDEAL of creditcard wordt de betaling vanuit beveiligde omgeving via Multisafepay uitgevoerd. Zij ontvangen het adres, bestelnummer, te betalen
  • bedrag en gegevens waarmee u betaald heeft. Indien de bestelling als pakket verstuurd wordt ontvangt de verzendbedrijf (bijvoorbeeld PostNL of UPS) al vooraf het adres zodat de bestelling met tracking geleverd kan worden.
  • Aantal dagen nadat de bestelling is verstuurd ontvangt Trustpilot je e-mailadres en bestelnummer, zodat zij een verzoek tot feedback kunnen mailen. Indien je al keer heb afgemeld bij Trustpilot of recent nog feedback heeft gegeven ontvang je geen email van Trustpilot.

Indien je via onze website aanmeld voor nieuwsbrieven ontvangt Getresponse (een bedrijf via wie we eenvoudig nieuwsbrieven kunnen sturen) je emailadres.

Het kan zijn dat CreaDream verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt CreaDream ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van CreaDream worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van CreaDream worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. De cookies worden alleen op CreaDream gebruikt en worden alleen gebruikt voor het bijhouden van de winkelwagen en indien zelf aangevinkt automatisch inloggen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop CreaDream je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@CreaDream.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop CreaDream jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@CreaDream.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Populaire producten

Klantenservice


Contact

Nieuwsbrieven